بیشتر بخوانید:

دستگاه تناسلی مردان

 

دستگاه تناسلی مردان (آلت تناسلی و کیسه بیضه)(18+)

اندام های جنسی قابل مشاهده (خارجی) مردان عبارتند از:

  • آلت تناسلی مرد؛
  • کلاهک؛
  • کیسه بیضه

کلاهک، حساس ترین قسمت آلت تناسلی مرد است. اطراف کلاهک را پوست ختنه گاه احاطه کرده است. می توانید پوست ختنه گاه را به طرف عقب یا جلو حرکت دهید. برخی مردان ختنه می شوند. در این صورت دیگر پوست ختنه گاه یا قسمتی از آن را نخواهند داشت.

مجرای پیشاب در کلاهک قرار دارد.

 

دستگاه تناسلی مردان

اندام های جنسی قابل مشاهده مردان: 1. آلت تناسلی مرد، 2. کلاهک، 3. کیسه بیضه. دور کلاهک: 4. پوست ختنه گاه، داخل: 5. مجرای پیشاب

 

 

 

آلت تناسلی مرد دو عملکرد دارد:

  1. وقتی آلت تناسلی مرد نرم است: ادرار از طریق آلت تناسلی از بدن خارج شود؛
  2. وقتی آلت تناسلی سفت است (نعوظ): منی از طریق آلت تناسلی از بدن خارج می شود.

 

منی و ادرار به طور هم زمان از آلت تناسلی خارج نمی شوند.

 

مردی که تحریک شده است، ممکن است آلت تناسلی او در حالت نعوظ قرار بگیرد. خون در رگ های آلت تناسلی مرد به شدت جریان پیدا می کند. آلت تناسلی مردان اغلب در هنگام صبح سفت و سخت می شود. این به معنای تحریک آنها نیست.

 

در طول آمیزش جنسی، آلت تناسلی سفت و سخت شده وارد مهبل می شود (دخول).

کیسه بیضه در برگیرنده بیضه ها است.

 

 

دستگاه تناسلی مردان

1. آلت تناسلی در حالت عادی از زاویه داخلی، نحوه خروج ادرار از بدن مرد را نشان می دهد.